Titel
Titel
Subtitel
bubbel-voetbal-bedrijfsuitje
solex-rijden-bedrijfsuitje
bowlen-bedrijfsuitje
lasergame-bedrijfsuitje

De unieke combinatie op één locatie

Privacy Policy

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend.

Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

De Avontuurfabriek  verwerkt je persoonsgegevens voor:

  • Maken van reserveringen
  • De acceptatie van je bestelling.
  • Uitvoering van overeenkomsten met je.
  • Relatiebeheer en managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Je persoonsgegevens worden (mits door je aangegeven) gebruikt om je al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten.

Deze informatie zal je slechts per e-mail worden gestuurd indien je hiervoor toestemming hebt gegeven. Indien je geen informatie (meer) wenst te ontvangen kan je dit kenbaar maken aan ons.

Met betrekking tot informatie kan je contact opnemen via de contactpagina.

btn-deals